Ondřej Lipár

Retro

Host, 2023

Až jednou budeme na automatické odpovědi v nepřítomnosti vzpomínat jako na nejkřehčí věty, které nás dokázaly rozplakat, možná si někdo vybaví také květnatého vypravěče Lipára, jenž se toulal ulicemi a budovami a zpíval o lásce a přírodě. Používal dokonce deodorant (sbíral je), protože se jednou dvakrát do roka skutečně potil, a to, čemu říkal „odstup“ (tohle slovo míval v oblibě), se podobalo polibku. Přesto jeho současníkům ty písně připadaly chladné, ironické a samé varování. Následovníci je budou považovat za smyslné, okouzlené a teskné. A on sám? Teď už se ví jen to, že kdysi toužil experimentovat a že se neměl rád. 

Bio

Ondřej Lipár (nar. 1981) je básník, novinář a fotograf.

Napsal básnické sbírky Skořápky (2004), Komponent (2014) a Retro (2023). Poezii publikoval také časopisecky, básněmi je zastoupený v antologiích Nejlepší české básně nebo Antologie české poezie. Jeho texty byly přeloženy do angličtiny, gaelštiny, polštiny a slovinštiny. 

Více než deset let se podílel na vzniku a dokumentování literárních večerů v Café Fra. Od roku 2020 připravuje spolu s Barborou Votavovou knižní podcast Do slov. Je bývalým předsedou Asociace spisovatelů. V současné době pracuje jako Managing Editor v časopise Vogue CS.

LinkInstagramLinkedIn
Foto: Jana Plavec

Kontakt

E-mail