Snivci

Stalo se zvykem na konci každé sezony v Café Fra ukázat nebo promítnout fotky z uplynulých měsíců. Loňský podzim měla fotografování zcela na starost Jitka Hanušová, od ledna do června jsme se pak na úterních literárních večerech střídali.

Každý jsme tedy na závěrečný večírek (který pro změnu zachytila Jana Plavec) vybrali několik snímků. Ze svého výběru nabízím minivýběr.